Sri Maha Prathyangira Songs

Music: Prabhakar & Sundar

Singers: Vaani Jayaram, SwarnaLatha, Jayalakshmi, Prabhakar, Dhanalakshmi

Lyrics: Kavinger Kalidasan, Pazhani Bala Ravichandran, Smt Lakshmi Prathyangira Swamy 

Videos

Sri Maha Prathyangira Devi Videos

Sarabeshwarar & Varahi Songs

Music: Prabhakar

Lyrics: Pazhani Bala Ravichandran, Smt Lakshmi Prathyangira Swamy

Singer: SP Balasubramaniam, Prabhakar, Usharaj, Thiruvananthapuram Sisters

SHARE THIS PAGE!